לבוש מלכות

אדם שמידת המלכות מעטרת את נפשו הוא אדם שניחן בחוש מנהיגות. כדי להצליח להנהיג את עצמנו ואת הזולת, עלינו לרכוש את כל המידות כדי שנוכל לבטא אותן בהנהגה שלנו.

השבוע השביעי מוקדש למידת המלכות: הפן הנפשי, הפסיכולוגי שמאפיין את פנימיות מידת המלכות הוא שליטה עצמית.

אדם שמידת המלכות מעטרת את נפשו הוא אדם שניחן בחוש מנהיגות. כדי להצליח להנהיג את עצמנו ואת הזולת, עלינו לרכוש את כל המידות כדי שנוכל לבטא אותן בהנהגה שלנו.

43 - חסד שבמלכות: התורה מלמדת אותנו שכל סוג של הנהגה כמו אב לבנו מחויבת להיות על בסיס של נועם ושלום. מנהיג ששולט בכפיה על עמו אינו מנהיג אמיתי. רגש של תסכול והתמרדות נאגר בהם, והם ממתינים ליום בו תינתן להם היכולת לבצע מהפכה. השילוב בין 'חסד' ל'מלכות' הוא המימד האידיאלי של מנהיג. עלינו להקרין מתוכנו רגש של אהבה כלפי בן או תלמיד, ומתוך כך נצליח להנהיג אותו על הצד הטוב ביותר.

44 - 'גבורה שבמלכות': למנהיג יש סמכות לפעול בשטח שלו. לעיתים יצר השלטון גובר עלינו ואנו מוצאים את עצמנו מבקרים בני-אדם שלא לצורך, או שאנו פועלים מעבר לגבולות שלנו. צירוף מידת הביקורת הנובעת מן הגבורה עוזר לנו לבחון את המרחבים בהם עלינו למלוך ולהנהיג את אנשיה.

45 - 'תפארת שבמלכות': קומת המלך מתנשאת אל על, גבוהה מכל האחרים. קל מאוד להסתגר אי שם במגדל השן. לפיכך מלך שמנהיגותו מנותקת מן השכבות הנמוכות שבעם מעיד על עצמו כמה מוגבלת היא מלכותו. כדי לעורר במלך שבנו את היכולת לחוש את צער הזולת ולספק לו עזרה, עלינו לחשוף בעצמנו את מידת הרחמים, שבכוחה לירד ולגעת בכל אחד ואחד מאנשי המדינה ועד לקטן שבהם.

46 - 'נצח שבמלכות': כוחו של מלך נמדד בעיקר ביכולת שלו לשאת מצבים קשים אליהם נקלעה מלכותו. כוח ההתמדה למלוך ולשלוט על עצמנו בעליות ובירידות, משקפת עוצמה מלכותית. כזה הוא השילוב המנצח של 'נצח שבמלכות'.

47 - 'הוד שבמלכות': הכוח לשלוט הוא בידיו של הבורא: לב מלכים ושרים ביד ה'. אם נתנה לך מלוכה כלשהי גלה ענווה והכנעה כלפי מי שהמלוכה שלו. צירוף מידת ההוד למלכות יוליד מחד, תשוקה לקבל שפע מלמעלה, דבר המעיד על הכנעה ושפלות כלפי העליון ממנו, אך מאידך, כך שואב המנהיג את כוחו האדיר לגלות מנהיגות אמיתית.

48 - 'יסוד שבמלכות: אם קבלת מלמעלה את הזכות למלוך אין זה בהכרח מונע ממך להתקשר עם מי שלמטה ממך. אדרבה, על המלך מוטלת האחריות ליצור קשרים עם אנשיו כדי לדאות לביטחונם, כלכלתם, עתידם וכדומה. צירוף מידת ההתקשרות של היסוד יוצרת קירבה וחיבור עם העם, חיבור זה רק מחזק את השליטה בו.

49 - 'מלכות שבמלכות': לאחרי שזיככנו את נפשנו בטיפוס על כל שלבי סולם הרוחניות, עתה מאירים בנו כללות הגוונים והמידות הטובות. בכוחה של המלכות, בהיותה האחרונה מבין שבע המידות, לרכז ולכנוס אל תוכה את כולן ולבטא אותן. מנהיגות אמיתית היא זו שמשקפת את רצון הבורא. כאשר מידת האהבה, הדייקנות, הרחמנות, הנחישות, הענווה וההתקשרות הן כרצון העליון, אז מתגלה בך אצילות שנוסכת בך ביטחון ושליטה. אם נבחן את הדברים מקרוב נגלה שלכל אדם יש חסות על אחרים: משפחה, עובדים, מדריך, מחנך וכדומה. לכן, לפני שאתה מגלה את סמכותך עליהם, בדוק אם הינך משקף בכך את רצון הבורא. שילוב המידות מלכות שבמלכות יוצרת עוצמה רבה שבאה לידי ביטוי בכושר הנהגה מתוך ביטחון עצמי.

טעם של אור

בתום מסע של ארבעים ותשעה ימים, אנו מגיעים ליום החמישים יום מתן-תורה שהוא חג-השבועות, אותו אנו חוגגים בשישי בסיוון. כעת אנו מלוטשים וזכים, כתוצאה מתהליך העצמה ושיפור אישי; פסענו על כל אחד מארבעים ותשעה השלבים שפיתחו בתוכנו מידות מעודנות ומאוזנות. כנבראים מיצינו את כל כוחנו, ועתה אנו ראויים לקבל את תורתנו הקדושה מתנה מן השמים. הוכחנו כי אנו מסוגלים להתעלות מעל הרגע החולף ולחוות את התכלית הרוחנית של היקום. כדי להגיע לחרות אמיתית, תהליך הספירה חייב להמשך לאורך כל השנה. כאשר אנו מעניקים לחיינו החומריים ערך רוחני ותחושת תכלית גבוהה יותר, משמעות עמוקה יותר, אנו מגשימים את תכניתו של בורא העולם: להביא את השמים אל הארץ ולבנות לה בית בעולם הזה הגשמי, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

הכותב הינו שליח חב"ד לבורסת היהלומים ר"ג, סופר ומרצה בכיר בארץ ובעולם.

© כל הזכויות שמורות      beerhachasidus@gmail.com

אין לעשות שימוש בחומר בכל דרך שהיא ללא אישור מפורש בכתב מהמחבר.

שתף לחברים

שתף