אני מחפש את ילדיי

החסיד ר' מענדל מרוזוב ע"ה, שנפטר בשבוע שעבר, מספר מה ששמע מאביו, ר' חוני, שהיה מזכירם של אדמו"רי חב"ד הרבי שלום דובער ע"ה והרבי יוסף יצחק ע"ה מליובאוויטש.

באדיבות: http://jem.co.il

שתף לחברים

שתף