זמני התפילות לשבת פרשת-וישלח

זמני התפילות לשבת פרשת-וישלח תאריכים י' – ט"ז כסלו ( 22-28.11)

מאת: AHIKAM GREENVALD

זמני תפילות ימי השבוע :

 

שחרית :  ....... 8:30 ( "הודו")

 

מנחה :  ......... 16:25 ( רבע שעה לפני השקיעה)   

 

ערבית : .......... 17:05 ( צאת הכוכבים )             

 

זמני תפילות השבת :

 

מנחה וקבלת שבת : .............16:31 ( חצי שעה אחרי הדלקת נרות )

 

שחרית :............................ 09:30 ( "הודו" )

 

מנחה וסעודה שלישית :........ 16:01 (זמן כניסת שבת )

 

ערבית צאת השבת : ............ 17:19 ( 5 דקות לאחר צאת השבת )

 

    ע"פ חוברת:   " דבר מלכות  " *הזמנים לפי אפיק ירושלים *

 

 

 

שתף לחברים

שתף